Gizlilik Şartnamesi

  1. Home Page
  2. Gizlilik Şartnamesi

Dergi Platformu Gizlilik Politikası'na hoş geldiniz

Dergi Platformu hizmetlerini kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz. Bu Gizlilik Politikası hangi verileri neden topladığımızı ve bu verilerle ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bilgiler önemlidir. Bu nedenle, zaman ayırıp dikkatli bir şekilde okuyacağınızı umuyoruz.

Gizlilik Politikası

Son değiştirilme tarihi: 08 Eylül 2022

Yayın yüklemek, yayınları okumak, hakemlik yapmak gibi amaçlar dahil olmak üzere hizmetlerimizi pek çok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Dergi Platformu hesabı oluşturarak) bu hizmetleri sizin için daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi ne şekilde kullandığımızı ve gizliliğinizi hangi yöntemlerle koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmenizi istiyoruz.

Gizlilik Politikamız şu konuları açıklar:

Hangi bilgileri neden topluyoruz?

Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Açıklamalarımızı mümkün olduğu kadar basit tutmaya çalıştık, ancak çerezler, IP adresleri, piksel etiketler ve tarayıcılar gibi terimlere aşina değilseniz, öncelikle bu önemli terimler hakkında bilgi edininiz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir.

Topladığımız bilgiler

Yüklediğiniz dokümanlar, dokümanların içerikleri, mesleki bilgileriniz, kişisel bilgileriniz sitemizi ne zaman ziyaret edip neler yaptığınızı ile ilgili verileri toplar ve saklarız. Yüklediğiniz dokümanlardan halka açık olarak yayınlanmasına izin verdikleriniz, bilgilerinizden halka açıl olarak yayımlanmasına izin verdikleriniz hariç hiçbir bilginizi açık şekilde yayımlamayız.

Cihaz bilgileri

Cihaza özel bilgiler toplarız (örneğin, donanım modeli, işletim sistemi sürümü, cihazın benzersiz tanıtıcıları gibi). Dergi Platformu, cihazınızın tanıtıcılarını veya telefon numaranızı Dergi Platformu Hesabınızla ilişkilendirebilir.

Konum bilgileri

Dergi Platformu hizmetlerini kullandığınızda, gerçek konumunuz hakkında bilgiler toplayabilir ve bunları işleyebiliriz. Konum belirlemek için, IP adresini kullanırız.

Yerel depolama

Tarayıcı web depolaması (HTML 5 dahil) ve uygulama veri önbellekleri gibi mekanizmalar kullanarak bilgileri (kişisel bilgiler dahil) cihazınızda yerel olarak toplayabilir ve depolayabiliriz.

Çerezler ve benzeri teknolojiler

Biz ve iş ortaklarımız, bir Dergi Platformu hizmetini ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız ve bu, tarayıcınızı veya cihazınızı belirlemek üzere çerezler veya benzeri teknolojiler kullanmayı da içerebilir.

Dergi Platformu’de oturum açtığınızda topladığımız bilgiler, sizinle ilgili olarak iş ortaklarından edindiğimiz bilgilerle birlikte Dergi Platformu Hesabınızla ilişkilendirilebilir.

Topladığımız bilgileri nasıl kullanırız?

Tüm hizmetlerimizden topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek daha hızlı intihal sonuçları vermek için kullanırız.

Bilgi güvenliği

Dergi Platformu kullanıcılarımız sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çok çalışırız. Özellikle:

Hizmetlerimizin çoğunu SSL kullanarak şifreleriz.

Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı gözden geçiririz.

Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecek Dergi Platformu çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız.

Bu Gizlilik Politikası ne zaman geçerlidir?

Gizlilik Politikamız, Dergi Platformu başta olmak üzere ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.

Değişiklikler

Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız.

Welcome to the Journal Platform Privacy Policy

When you use the Magazine Platform services, you trust us with your information. This Privacy Policy is intended to help you understand what data we collect and why and what we do with it. This information is important. Therefore, we hope you will take the time to read it carefully.

Privacy Policy

Last modified: 08 September 2022

You can use our services in many different ways, including uploading publications, reading publications, and refereeing. When you share information with us (for example, by creating a Magazine Platform account), we will try to make these services better for you. During your use of our services, we want you to be clear about how we use your information and how you can protect your privacy.

Our Privacy Policy explains:

What information do we collect and why?

How do we use this information?

We have tried to keep our explanations as simple as possible, but if you are not familiar with terms such as cookies, IP addresses, pixel tags and browsers, familiarize yourself with these important terms first. Your privacy is important to us.

Information we collect

We collect and store data about the documents you upload, the contents of the documents, your professional information, personal information, when you visit our site and what you do. We do not publicly publish any of your information, except the documents you have uploaded that you allow to be published publicly.

Device information

We collect device-specific information (for example, hardware model, operating system version, unique device identifiers). Magazine Platform may associate your device identifiers or phone number with your Magazine Platform Account.

Location information

When you use Magazine Platform services, we may collect and process information about your actual location. To determine the location, we use the IP address.

Local Storage

We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.

Cookies and similar technologies

We and our partners use various technologies to collect and store information when you visit a Magazine Platform service, and this may include using cookies or similar technologies to identify your browser or device.

The information we collect when you log into the Magazine Platform may be associated with your Magazine Platform Account, along with the information we obtain about you from business partners.

How do we use the information we collect?

We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve our services, develop new services, and deliver plagiarism results faster.

Information Security

We work hard to protect our Journal Platform users from unauthorized access to or unauthorized alteration, disclosure or destruction of the information we hold. Especially:

We encrypt most of our services using SSL.

We review our information collection, storage and processing practices, including physical security measures, to protect against unauthorized access to systems.

We limit access to personal information to Magazine Platform employees, subcontractors, and agents who need to know that information in order to process it for us, are subject to strict contractual confidentiality obligations, and may face disciplinary action or termination if they fail to comply with these obligations.

When is this Privacy Policy valid?

Our Privacy Policy is valid for all services offered by ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK and its affiliates, especially the Journal Platform.

Changes

Our Privacy Policy may change from time to time. We do not restrict your rights under this Privacy Policy without your express consent. We will post changes to the Privacy Policy on this page and, if the changes are significant, we will provide a more prominent notice (such as email notification of Privacy Policy changes for certain services).