DOI Integration

  1. Home Page
  2. DOI IntegrationGetting DOI for the published work is very important not only for finding the work through different search engines and making it permanent, but also for its being accessible from a single address. Thanks to the Dergi Platform, Doi is purchased for the work published in the system on behalf of you and then integrated into the website without any intermediary company and extra effort.

image description
Asos Education Information Consultancy, to which the journal platform is affiliated, is a DOI provider authorized by Crossref.

Crossref, bir akademik kaynaklar veri tabanıdır. DOI (Digital Object Identifier), kaynakların internet üzerinde bulunmasını kolaylaştıran, benzersiz bir tanımlayıcı sistemidir. Yayıncılar, DOI alarak kaynaklarını internette daha kolay bulunmasını ve atıflarının doğru yapılmasını sağlar. Crossref, yaklaşık 20,000 yayıncı ve 100 milyondan fazla DOI kaydına sahiptir. Crossref, DOI dışında, makalelerin kısa tanımlarının depolanması ve taranmasını sağlayan Metadata hizmeti, atıfların sayımı ve analizi için Atıf Analitik hizmeti, yayıncılar için yayın veri tabanı oluşturma gibi hizmetler de sunmaktadir.

Crossref Metadata retrieval servisi, yayıncıların verdiği makale ve kaynak bilgilerinin internet üzerinde depolanması ve taranmasını sağlar. Servis, makalelerin başlıkları, yazarları, yayın tarihleri gibi bilgilerini ve kaynakların DOI tanımlayıcılarını içererek, internet kullanıcılarının bu kaynaklara kolayca ulaşmasını ve atıfların doğru yapılmasını teşvik eder.

Crossref Content Registration servisi, yayıncıların kaynaklarının (örneğin, makaleler, kitap bölümleri, raporlar) DOI tanımlayıcılarının oluşturulmasını ve bu kaynakların metadatalarının (başlık, yazarlar, yayın tarihleri gibi bilgiler) Crossref veri tabanına kaydedilmesini sağlar. Servis, kaynakların internet üzerinde kolayca bulunabilmesini ve atıfların doğru yapılmasını teşvik eder.


 Crossref Reference linking servisi, yayıncıların verdiği makaleler ve kaynaklar arasında atıf bağlantılarının (referans bağlantılarının) oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlar. Servis, bir makaledeki atıfların diğer kaynaklara doğrudan bağlantılar oluşmasını teşvik eder, bu da okuyucuların atıf yapılan kaynakları kolayca bulmasını ve incelemelerini daha etkileyici hale getirir. Atıf bağlantıları, kaynaklar arasında daha güçlü bir bağlantı oluşmasını ve daha güncel ve doğru bir bilgiye ulaşılmasını sağlar.


 Crossref Cited-by servisi, kaynakların (örneğin, makaleler, kitap bölümleri, raporlar) ne kadar sık atıfta bulunduğunu ve hangi makaleler tarafından atıfta bulunduğunu gösterir. Servis, yayıncılar ve okuyucular için önemli bilgiler sağlar ve kaynakların etkililiğini ve etkisini ölçmek için kullanılabilir. Cited-by servisi, kaynaklar arasındaki bağlantıları güçlendirir ve daha güncel ve doğru bilgiye ulaşılmasını teşvik eder.

Crossref Funder Registry servisi, finansörler tarafından finanse edilen bilimsel araştırmaların ve kaynakların (örneğin, makaleler, kitap bölümleri, raporlar) kaydedilmesini ve izlenmesini sağlar. Servis, finansörlerin araştırma fonlarının nasıl kullanıldığını ve hangi araştırmaların hangi finansör tarafından finanse edildiğini gösterir. Funder Registry, bilimsel araştırmaların finansmanı konusunda daha şeffaf ve açık bir ortam oluşmasını ve daha iyi bir finansman yönetimini teşvik eder.

 

Crossref Similarity Check servisi, yayıncılar ve yazarlar tarafından yazılan makalelerin benzerliğini ve çalıntı yapılma ihtimalini kontrol etmeyi amaçlar. Servis, yazılan metinlerin internet üzerindeki diğer kaynaklarla karşılaştırılmasını ve benzerliğin oranının belirlenmesini sağlar. Similarity Check, yayıncıların ve yazarların yapılan araştırmaların orijinal olduğunu doğrulamalarını ve çalıntı yapılma olasılığını azaltmayı hedefler. Bu servis, bilimsel etik ve adalet kurallarının korunmasına yardımcı olur ve yayıncıların ve yazarların güvenilir ve saygın yayıncılar olarak kabul görmelerine yardımcı olur.

Crossref Crossmark servisi, yayıncıların yayınlanmış içeriklerinin (örneğin, makaleler, kitap bölümleri, raporlar) güncelliğini ve değişiklik durumunu izlemesini ve belirtmesini amaçlar. Servis, yayıncıların yayınlanmış içeriklerinin erişilebilir, güncel ve doğru olduğunu garanti etmelerine yardımcı olur. Crossmark, yayıncıların yayınlanmış içeriklerinin orijinal versiyonlarını belirtmelerini ve çağrışım yapılan içeriklerin güncel ve doğru versiyonlarına ulaşılmasını sağlar. Bu servis, bilimsel araştırmaların ve kaynakların doğruluğunun ve güncelliğinin korunmasına yardımcı olur ve yayıncıların ve okuyucuların güvenilir ve saygın kaynaklarla çalışmasını teşvik eder.


Crossref ile ne tür kayıtlar kaydedilebilir?

Kitaplar, bölümler ve referans çalışmaları: kitap başlığı ve/veya bölüm seviyesindeki kayıtları içerir. Kitaplar monografi, dizi veya set olarak kaydedilebilir.

Konferans tutanakları: tek bir konferans hakkında bilgi ve her bir konferans bildirisi/bildiri yazısı için kayıtlar.

Tezler: tek tezleri ve tezleri içerir, ancak derlemeleri içermez.

Hibeler: hem doğrudan finansmanı hem de ekipman ve tesislerin kullanımı gibi diğer destek türlerini içerir.

Dergiler ve makaleler: dergi başlığı ve makale düzeyinde ve bileşen olarak ek materyaller içerir.

Ön baskılar ve yayınlanmış içerik: Ön baskıları, e-baskıları, çalışma kağıtlarını, raporları ve önceden yayınlanmış ancak resmi olarak yayınlanmamış diğer içerik türlerini içerir.

Raporlar ve çalışma kağıtları: Bu, yayınlanan ve muhtemelen bir ISSN'ye sahip olan içeriği içerir.

Content Registration infographic

(RESİM ADRESİ: https://www.crossref.org/images/documentation/Infographic-Content-registration.png)

 

Soru Cevap

Neden DOI Almalıyım?

DOI (Digital Object Identifier) almak, derginize ve yayınlanan içeriğinize birçok avantaj sağlar:

Kendine özgü ve kalıcı tanımlama: DOI, yayınlanan her makale veya içeriğe benzersiz ve kalıcı bir tanımlama sağlar, böylece okuyucular ve araştırmacılar her zaman erişebilir ve doğru veriyi bulabilir.

Artan erişilebilirlik: DOI, yayınlanan içeriklerin internet üzerinde daha kolay bulunmasını ve erişilmesini sağlar, böylece yayınlanan içerikler daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilir.

İçeriğin güncelliğini ve değişiklik durumunu izleme: Crossmark servisi sayesinde, DOI alan dergiler yayınlanan içeriklerin güncelliğini ve değişiklik durumunu kolayca izleyebilir ve belirtebilir.

Referans bağlantıları: Crossref, yayınlanan içeriklerin diğer kaynaklarla bağlantısını kurmasına ve okuyucuların diğer ilgili kaynaklara ulaşmasına yardımcı olur.

Finansör tanımlama: Funder Registry servisi sayesinde, yayınlanan araştırmaların finanse edildiği finansörler tanımlanabilir ve araştırmaların finansmanı hakkında daha şeffaf bir ortam oluşur.

Bu avantajlar, derginin bilimsel araştırmaların ve kaynakların doğruluğunun, güncelliğinin ve erişilebilirliğinin korunmasına yardımcı olur ve yayıncıların ve yazarların güvenilir ve saygın yayıncılar olarak kabul görmelerine yardımcı olur.

ASOS Eğitim Bilişim, Crossref yetkili temsilcisidir. ASOS Eğitim üzerinden DOI alma işlemini yapabilirsiniz.